2013-04-03, Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r. otrzymają dodatkowe 200 zł

Z dniem  01 kwietnia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wprowadza dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci – osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (spełniających warunki zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych), czyli takich które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r.
Dodatkowe 200 zł trafi do opiekunów dzieci niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – nie później niż przed ukończeniem 25 lat.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy wszczyna się z urzędu.