Razem dla wspólnego dobra

logo GDD

Centrum Wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza do udziału w akcji pod hasłem „Razem dla wspólnego dobra” organizowanej w ramach Good Deeds Day” (z ang. Dnia Dobrych Uczynków) w 2017 roku dziesiąty raz obchodzonego w ponad 75 krajach na świecie.

Ideą wydarzenia jest niesienie dobra poprzez dobre uczynki dla innych i całej planety. Dotychczas wzięło w nim udział 1,5 mln zaangażowanych wolontariuszy.

W Polsce organizowane jest po raz pierwszy. Inicjatorem akcji na terenie naszego kraju jest Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie – organizację, która zajmuje się zwiększaniem aktywności społecznej obywateli i tworzeniem warunków umożliwiających podejmowanie działań wolontarystycznych.

W dniu 02.04.2017 r. akcje dobroczynne odbędą się w minimum 5 miejscach województwa małopolskiego: w Krakowie, Nowym Sączu, Olkuszu, Brzeszczach i Osieku. Akcja nie jest ograniczona granicami województwa. Wszyscy chętni do dzielenia się dobrocią niech czują się zaproszeni do współpracy.

Zachęcamy do włączenia się w akcję poprzez udział w akcji dobroczynnej. Opis planowanych akcji oraz relacje z wydarzeń będzie można znaleźć na www.facebook.com/wolontariat.brzeszcze. Mile widziane są również inicjatywy własne 🙂

Pomysły na akcje dobroczynne można przesyłać wysyłając wiadomość na adres e-mail: centrumwolontariatu.brzeszcze@gmail.com lub telefonując pod nr 791 334 451.

Zapraszamy osoby indywidualne oraz organizacje i instytucje do wspólnego działania.

Wizyta Wojewody Małopolskiego w Gminie Brzeszcze

W dniu 18 stycznia 2017 roku Naszą Gminę Brzeszcze odwiedził Wojewoda Małopolski – Pan Józef Pilch w ramach działań promocyjnych i podsumowujących dotychczasowe funkcjonowanie rządowego Programu 500 plus.

Program ten wprowadzony został ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ruszył 1 kwietnia ubiegłego roku.

Wojewoda odwiedził jedną z rodzin, która jest objęta Programem – matkę samotnie wychowującą 2 dzieci. Wizyta przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas rozmowy matka dzieci przyznała, że uzyskiwane co miesiąc świadczenie wychowawcze jest dla Jej rodziny znaczącym wsparciem finansowym. Daje ono poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, pozwala zaspokoić wiele podstawowych potrzeb, jak chociażby zakup lekarstw, odzieży.

W naszej Gminie od 01 kwietnia 2016r. do 17 stycznia 2017r. złożono 1468 wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu 500 Plus, przyznano świadczenia dla 1846 dzieci.
Realizujący to zadanie Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach wypłacił w 2016r. kwotę 7 571 900zł na realizację 15 176 świadczeń.

Wypowiedzi rodzin o Programie 500 Plus można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8495,500-zmienilo-nasze-zycie-mowia-rodzice-i-samorzadowcy.html

Zaproszenie do odbioru „KOPERTY ŻYCIA” dla Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze do odbioru „KOPERTY ŻYCIA”.

Koperty życia wydawane są nieodpłatnie.

„KOPERTA ŻYCIA” to specjalna plastikowa koperta zapinana na zatrzask, w której umieszcza się kartę informacyjną do wypełniania u lekarza najważniejszymi informacjami o stanie zdrowia seniora, o przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym numer pesel. Informacje zawarte w „KOPERCIE ŻYCIA” mają za zadanie pomóc służbom medycznym – ratowniczym udzielić pomocy w sytuacji, gdy może być utrudniony kontakt z Seniorem wymagającym interwencji medycznej.

„KOPERTA ŻYCIA” ma być przechowywana w lodówce, czyli w miejscu łatwo widocznym i dostępnym. Lodówkę oznacza się specjalnym magnesem, który jest dołączony do „KOPERTY ŻYCIA”.

Miejsce odbioru „KOPERTY ŻYCIA”:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 w godzinach pracy Ośrodka na parterze w pokoju numer 1 lub u pracowników socjalnych (II piętro, pokój nr 5, 8, 10) lub w sekretariacie (II piętro, pokój nr 4a).

Komunikat w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej

Od 1 stycznia 2017 roku, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 28.12.2016 roku wzrosły kwoty kryterium uprawniające osoby najbardziej potrzebujące do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, które wynoszą :

  • 1268 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
    1028 zł – dla osoby w rodzinie,

co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

 

Komunikat w sprawie jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2017 r. realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. u. z 2016 r. poz. 1860).

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Jednorazowe świadczenie wynosi 4 000,00 zł.

Wnioski wraz z zaświadczeniami o jednorazowe świadczenie można składać w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia (dotyczy dziecka ciężko i nieodwracalnie upośledzonego albo z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu).

Informacji w sprawie ustalania prawa do jednorazowego świadczenia udziela Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod nr telefonów:
tel. 32/ 737-31-80 lub 32/ 737-32-13 wew. 23

Zapytania ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o oferty cenowe na wykonanie usług:

Podsumowanie realizacji projektu „Teraz seniorzy”

W okresie od 26.10.2016r. do 7.12.2016r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach realizował projekt adresowany do osób powyżej 60 roku życia, z terenu Gminy Brzeszcze pod nazwą „Teraz seniorzy”. Działaniami projektu zostało objętych 28 osób, w dwóch grupach.

Pierwsze warsztaty poprowadził funkcjonariusz Komisariatu Policji w Brzeszczach. Omówił zagrożenia, z którymi mogą spotkać się seniorzy w ich miejscu zamieszkania oraz na drodze, a także wskazał na metody ich przeciwdziałania. Kolejne warsztaty poprowadził psycholog. Uczył sposobów radzenia sobie ze stresem, z trudnymi sytuacjami. W ramach projektu odbyły się również warsztaty prowadzone przez ratownika medycznego. Podczas spotkań ratownik medyczny omówił jak aktywnie stosować profilaktykę zdrowotną, w tym zdrowe odżywianie i aktywny wypoczynek. Przeprowadził ciekawy trening pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie udziału w projekcie uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz „koperty życia” (karty informacyjne do uzupełnienia danych u lekarza o stanie zdrowia przechowywanych w lodówce na potrzeby służb medycznych).

Projekt „Teraz Seniorzy” będzie miał kolejną edycję wiosną 2017 roku. Już teraz zapraszamy seniorów do udziału w projekcie.