Aktualności

BO Małopolska: Aż 188 zadań dopuszczonych do głosowania

BO Małopolska: Aż 188 zadań dopuszczonych do głosowania
Znamy już listę wszystkich zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wynik jest rekordowy: mieszkańcy będą mogli wybierać spośród aż 188 zadań – czyli o 38 więcej niż przed rokiem. Głosowanie rozpocznie się już 9 września i potrwa do końca miesiąca.

Wiosną, w trakcie składania propozycji zadań mieszkańcy zgłosili aż 239 propozycji – najwięcej w historii wszystkich edycji. Teraz pozytywną weryfikację przeszło aż 188 pomysłów. Najwięcej z nich, bo 38, dotyczy subregionu Miasto Kraków. Na drugim miejscu jest Subregion Tarnowski, z 37 zadaniami, a na trzecim – z 36 zadaniami – Subregion Sądecki. Mieszkańcy Małopolski Zachodniej będą mogli wybierać z 31 zadań, a Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Subregionu Podhalańskiego – z 23 pomysłów.

Od początku tej edycji budżet obywatelski Małopolski cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Zapraszam do głosowania, które oficjalnie rozpoczniemy 9 września. Będzie można wybrać najlepsze, najciekawsze i najbardziej interesujące propozycje – zachęca Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Wśród wszystkich pomysłów przeważają zadania o charakterze sportowym i turystycznym – w sumie jest ich aż 57. Mieszkańcy zaproponowali też sporo pomysłów kulturalnych (43), zdrowotnych (30), edukacyjnych (29) czy transportowych (16).

• Lista zadań dopuszczonych do głosowania znajduje się tutaj [PDF]:
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/KZ-VII/BO/BO%202019/Zal_1_ZWM_przyjete.pdf
• Lista zadań odrzuconych jest dostępna tutaj [PDF]:
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/KZ-VII/BO/BO%202019/zal_2_ZWM_odrzucone.pdf

Warto przypomnieć, że w tym roku autorzy zadań mogli po raz pierwszy odwołać się od wstępnej weryfikacji ich pomysłów. Ich protesty rozpatrywała w sierpniu specjalnie powołana do tego Rada Budżetu Obywatelskiego. W sumie wpłynęło 21 odwołań, z czego 4 zostały uznane za zasadne.

Jeden głos na najlepsze zadanie!
Głosowanie w IV edycji BO Małopolska startuje już za 2 tygodnie. W tym roku zaplanowano je od 9 do 30 września i udział w nim może wziąć każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat. Tak jak w latach ubiegłych, mieszkańcy mają 1 głos i mogą go oddać tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszkają. Uwaga – żeby głosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce.
W 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego będzie można zagłosować na trzy sposoby. Najprostszym i najszybszym będzie oddanie głosu przez internet – już 9 września na stronie www.bo.malopolska.pl zostanie uruchomiony specjalny panel do głosowania. Tak jak w ubiegłych latach, dopuszczona zostanie też możliwość oddania głosu na papierowym formularzu – wrzucając go do jednej z 26 stacjonarnych urn (lista poniżej). Wzór tegorocznej karty do głosowania można już znaleźć na www.bo.malopolska.pl.
Głosować będzie również można korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres urzędu marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do urzędu – nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 30 września, nie zostanie uznany za ważny.
Więcej informacji można znaleźć na: www.bo.malopolska.pl i https://www.facebook.com/bo.malopolska/

Lista miejsc, w których odbywać się będzie głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Basztowa 22;
2. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56;
3. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Kraków os. Teatralne 4a;
4. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich, Kraków, Wielicka 72;
5. Agenda zamiejscowa UMWM, Tarnów, al. Solidarności 5-9;
6. Agenda zamiejscowa UMWM, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52;
7. Agenda zamiejscowa UMWM, Nowy Targ, al. 1000-lecia 35;
8. Agenda zamiejscowa UMWM, Oświęcim ul. Jędrzeja Śniadeckiego 21;
9. Urząd Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25;
10. Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1;
11. Urząd Miasta i Gminy Brzesko, ul. Bartosza Głowackiego 51;
12. Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, ul. Rynek 8/9;
13. Urząd Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13;
14. Urząd Miejski w Gorlicach, Rynek 2 (Pawilon Historii Miasta Gorlice);
15. Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23;
16. Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31;
17. Urząd Miejski w Chrzanowie, al. Henryka 20;
18. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34;
19. Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4;
20. Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B;
21. Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72;
22. Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19;
23. Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1;
24. Urząd Miejski w Krynicy – Zdroju, ul. Kraszewskiego 7;
25. Urząd Gminy Łącko, Łącko 445;
26. Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32.

Składanie wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

Składanie wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020
Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać do tut. Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie:
do 16 września 2019 roku w przypadku uczniów szkół
do 15 października 2019 roku w przypadku słuchaczy kolegiów
O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie gminy Brzeszcze.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota 528,00zł.
Wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. oraz udzielanie informacji w pokoju nr 208 (II piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 w godzinach pracy:
poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 15.00;
środy od 7.00 do 17.00
piątki od 7.00 do 13.00, telefon: 32 2111251 w.28.
Więcej informacji i pliki do pobrania w zakładce Stypendia

Pomoc społeczna: Bezpłatne posiłki dla uczniów i przedszkolaków w roku szkolnym 2019/2020

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o pomoc do tut. Ośrodka, pokój nr 204, w godzinach pracy Ośrodka.

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest na podstawie uchwały nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Brzeszcze na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania (Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 9137) i i ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz U. z 2019r. poz. 1507). Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Brzeszcze koszt posiłków jest dofinansowywany ze środków budżetu państwa.
Zgodnie z uchwałą pomoc w ramach programu może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 792,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

Aby uzyskać pomoc, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy (między innymi zostanie ustalony dochód na osobę w rodzinie).
Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, iż od dnia 01 lipca 2019 r. można przesyłać drogą elektroniczną – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub platformy ministerialnej „Empatia” https://empatia.mrpips.gov.pl – wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na rok szkolny 2019/2020.
Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01 sierpnia 2019 r.
Świadczenie to jest nadal wypłacane jednorazowo w kwocie 300,00 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. Ponadto w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji w związku z czym na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia. W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca będzie mógł osobiście odebrać w tutejszym Ośrodku informację o przyznaniu świadczenia. Nieodebranie powyższej informacji nie ma jednak wpływu na wypłatę świadczenia.
Wniosków o świadczenia dobry start złożone w formie elektronicznej w miesiącu lipcu 2019 r., będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, co pozwoli na wcześniejszą wypłatę przyznanych świadczeń.
Świadczenie dobry start nie przysługuje z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego i na uczelniach wyższych.
W związku z przyjętym przez Radę Ministrów projektu rozporządzenia ws zmian w programie „Dobry Start” zostaną objęci świadczeniem również uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policelanych. Wnioski uczniów szkół dla dorosłych i szkół policelanych będzie można złożyć dopiero od sierpnia 2019 r. droga tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą)
Od sierpnia jest możliwość ubiegania się o świadczenie dobry start za pomocą systemu teleinformacyjnego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)

Zaproszenie na Dzień Otwarty w Dziennym Domu Senior + w Jawiszowicach

Dzienny Dom Senior + w Jawiszowicach zaprasza w dniu 8 sierpnia 2019 roku na Dzień Otwarty.
Dzienny Dom Senior + jest placówką wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Brzeszcze, którzy ukończyli 60-ty rok życia.
Wszystkich, którzy chcą zapoznać się z ofertą i działalnością Domu serdecznie zapraszamy na udział w tym wydarzeniu w godzinach od 10:00 do 14:00 do siedziby Dziennego Domu Senior +.
Miejsce: Jawiszowice, ul. Bielska 2

INFORMACJA

Informujemy, że Klub Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dniem 1 lipca 2019 r. zakończył swoją działalność.

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do :

 • świadczenia wychowawczego (500+),
 • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
 • specjalnych zasiłków opiekuńczych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia dobry start (300+)

na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, iż od dnia 01.07.2019 r. można przesyłać do tutejszego Ośrodka drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020.

Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01.08.2019 r. w siedzibie Ośrodka przy ulicy Mickiewicza 6 w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Dodatkowych informacji w sprawie ustalania prawa do w/w świadczeń udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod numerami telefonicznymi:

 • 32/70-08-024 i 32/70-08-025 Świadczenie Wychowawcze,
 • 32/70-08-023 Fundusz Alimentacyjny,
 • 32/70-08-022 Świadczenia Rodzinne.

lub bezpośrednio u pracowników Działu w godzinach otwarcia, tj.:

 • od pon. i wt. w godz. 800 do 1400,
 • śr. w godz. 1000 do 1700,
 • czw. w godz. 800 do 1200,
 • pt. w godz. 800 do 1300.

OGŁOSZENIE

W związku z przeprowadzką Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach do wyremontowanego budynku przy ul. Mickiewicza 6, w dniach:

od 24.06.2019 r. (poniedziałek) do 28.06.2019 r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny.
W pilnych przypadkach tel. kontaktowy:
667 309 211,   668 994 230

Od dnia 01.07.2019 Ośrodek działać będzie przy ul. Mickiewicza 6

Ankieta na temat przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w związku z pracami nad monitoringiem za rok 2018 Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Brzeszcze na lata 2016-2021, zwraca się z prośbą o uzupełnienie internetowych ankiet, które pomogą w opracowaniu diagnozy zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Brzeszcze.
Organizacja tych badań zapewnia wszystkim uczestnikom anonimowość i gwarancję poufności uzyskanych wypowiedzi.
Celem badania jest poznanie opinii osób pracujących zawodowo, którzy spotykają się ze zjawiskiem przemocy np. nauczyciele, pedagodzy, pracownicy policji, kuratorzy sądowi, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ankiety są anonimowe, a dostęp do nich znajduje się pod następującym linkiem: https://forms.gle/J2GZ2KfBbeiPzMhD7