Aktualności

Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od nowego okresu zasiłkowego 2017/ 2018 r. jest konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do tego wniosku tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd dot. ustalenia na rzecz dziecka od drugiego rodzica świadczenia alimentacyjnego, organ przyjmuje wniosek i wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie brakujących dokumentów. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności wymienionych w punktach 1-5, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, termin rozpatrzenia wniosku ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, w których nie ma obowiązku ustalenia świadczenia alimentacyjnego (pkt 1-5).

W ww. sytuacji, świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
  do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,
 • od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, w których nie ma obowiązku ustalenia świadczenia alimentacyjnego (pkt 1-5).

Analogiczne regulacje dotyczyć będą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu

 • prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.,
 • prawa do zasiłku rodzinnego na okres rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
 • prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy – 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 są przyjmowane od 1 sierpnia.

 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje od dnia 31 października.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje od dnia 30 listopada.

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku na okres zasiłkowy – 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał w okresie od 01.11.2017 r. do 30.09.2018 r.
Ponadto informujemy, że:

 • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r. ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jego wypłata nastąpi do 30 listopada 2017 r.,
 • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.09.2017 r. do 31.10.2017 r. ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jego wypłata nastąpi do 31 grudnia 2017 r.,
 • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.11.2017 r. do 31.12.2017 r. ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jego wypłata nastąpi do 28 lutego 2018 r.

Jednocześnie informuje, że od dnia 01 listopada 2017 r. wysokości zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekuna nie ulegają zmianie. Również kryterium dochodowe nie ulega zmianie.

Ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na kolejny okres 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał w okresie od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.

Ponadto informujemy, że:

 • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.08.2017r. do 31.08.2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017r. nastąpi do 31 października 2017r.,
 • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017r. nastąpi do 30 listopada 2017r.

Wnioski można również składać w formie elektronicznej przy wykorzystaniu platform ZUS, ePUAP, Emp@tia i bankowości elektronicznej.

Śmiechom, piskom i radości nie było końca

W dniu 28.06.2017 r. odbył się piknik integracyjny w ramach programu „Starszy Brat – Starsza Siostra”.
Współorganizatorami byli pracownicy ze Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Jawiszowicach prowadzonej przez Fundację Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.
grupa dorosłych trzymająca kolorową okrągłą chustę animacyjną pod którą przebiegają dzieci
W pikniku wzięli udział wolontariusze, dzieci wraz ze swoimi rodzinami: ze Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Jawiszowicach; biorące udział w projekcie „Wiem więcej – potrafię więcej” realizowanym przez OPS Brzeszcze oraz będące beneficjentami programu „Starszy Brat – Starsza Siostra”.
grupa dzieci i dorosłych z kolorowych perukach i okularach skacząca w górę
Były kiełbaski, ciasta, sałatki ….
oraz balony, bańki mydlane, peruki, okulary, farby do malowania twarzy ….
a animatorem od wywoływania salw radości był Łukasz Adamski „ArtAdams”.

Kierujemy serdeczne podziękowania dla Księdza Proboszcza Henryka Zątka za udostępnienie ogrodu plebańskiego przy Kościele p.w. Św. Marcina w Jawiszowicach.
Dziękujemy również zaangażowanym wolontariuszom (zapraszam do kolejnej edycji

Zapraszamy do galerii.
Więcej zdjęć na facebooku Wolontariatu Brzeszcze

Dzień Dobrych Uczynków

logo GDD
Centrum Wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach ponawia zaproszenie do udziału w akcji pod hasłem „Razem dla wspólnego dobra” organizowanej w ramach Good Deeds Day” (z ang. Dnia Dobrych Uczynków) w 2017 roku dziesiąty raz obchodzonego w ponad 75 krajach na świecie.

W dniach 01.04.2017 oraz 02.04.2017 r. zachęcamy do zrobienia dobrego uczynku dla dla innych i całej planety i komentowania wydarzeń na facebook.com/wolontariatbrzeszcze.

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
 • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Za pozyskiwanie partnerów KDR odpowiada:
logo
Jak zgłosić swoją firmę do programu?

 • Działasz na terenie całego kraju? Skontaktuj się z negocjatorem ds. partnerów strategicznych: Joanna Jończyk, tel. 732 988 447, joanna.jonczyk@3plus.pl
 • Działasz lokalnie? Skontaktuj się z negocjatorem ds. partnerów lokalnych. Skorzystaj z wykazu kontaktów do negocjatorów wojewódzkich.
 • Możesz także sam wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny

1
Co dalej?
Po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy,
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w przypadku firm/instytucji działających na terenie całego kraju) lub Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z twoją firmą/instytucją umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
Wyślij e-mail: info@mrpips.gov.pl
Zadzwoń: tel. (22) 529 07 61, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 12.00.

Razem dla wspólnego dobra

logo GDD

Centrum Wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza do udziału w akcji pod hasłem „Razem dla wspólnego dobra” organizowanej w ramach Good Deeds Day” (z ang. Dnia Dobrych Uczynków) w 2017 roku dziesiąty raz obchodzonego w ponad 75 krajach na świecie.

Ideą wydarzenia jest niesienie dobra poprzez dobre uczynki dla innych i całej planety. Dotychczas wzięło w nim udział 1,5 mln zaangażowanych wolontariuszy.

W Polsce organizowane jest po raz pierwszy. Inicjatorem akcji na terenie naszego kraju jest Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie – organizację, która zajmuje się zwiększaniem aktywności społecznej obywateli i tworzeniem warunków umożliwiających podejmowanie działań wolontarystycznych.

W dniu 02.04.2017 r. akcje dobroczynne odbędą się w minimum 5 miejscach województwa małopolskiego: w Krakowie, Nowym Sączu, Olkuszu, Brzeszczach i Osieku. Akcja nie jest ograniczona granicami województwa. Wszyscy chętni do dzielenia się dobrocią niech czują się zaproszeni do współpracy.

Zachęcamy do włączenia się w akcję poprzez udział w akcji dobroczynnej. Opis planowanych akcji oraz relacje z wydarzeń będzie można znaleźć na www.facebook.com/wolontariat.brzeszcze. Mile widziane są również inicjatywy własne 🙂

Pomysły na akcje dobroczynne można przesyłać wysyłając wiadomość na adres e-mail: centrumwolontariatu.brzeszcze@gmail.com lub telefonując pod nr 791 334 451.

Zapraszamy osoby indywidualne oraz organizacje i instytucje do wspólnego działania.

Wizyta Wojewody Małopolskiego w Gminie Brzeszcze

W dniu 18 stycznia 2017 roku Naszą Gminę Brzeszcze odwiedził Wojewoda Małopolski – Pan Józef Pilch w ramach działań promocyjnych i podsumowujących dotychczasowe funkcjonowanie rządowego Programu 500 plus.

Program ten wprowadzony został ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ruszył 1 kwietnia ubiegłego roku.

Wojewoda odwiedził jedną z rodzin, która jest objęta Programem – matkę samotnie wychowującą 2 dzieci. Wizyta przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas rozmowy matka dzieci przyznała, że uzyskiwane co miesiąc świadczenie wychowawcze jest dla Jej rodziny znaczącym wsparciem finansowym. Daje ono poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, pozwala zaspokoić wiele podstawowych potrzeb, jak chociażby zakup lekarstw, odzieży.

W naszej Gminie od 01 kwietnia 2016r. do 17 stycznia 2017r. złożono 1468 wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu 500 Plus, przyznano świadczenia dla 1846 dzieci.
Realizujący to zadanie Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach wypłacił w 2016r. kwotę 7 571 900zł na realizację 15 176 świadczeń.

Wypowiedzi rodzin o Programie 500 Plus można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8495,500-zmienilo-nasze-zycie-mowia-rodzice-i-samorzadowcy.html

Zaproszenie do odbioru „KOPERTY ŻYCIA” dla Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze do odbioru „KOPERTY ŻYCIA”.

Koperty życia wydawane są nieodpłatnie.

„KOPERTA ŻYCIA” to specjalna plastikowa koperta zapinana na zatrzask, w której umieszcza się kartę informacyjną do wypełniania u lekarza najważniejszymi informacjami o stanie zdrowia seniora, o przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym numer pesel. Informacje zawarte w „KOPERCIE ŻYCIA” mają za zadanie pomóc służbom medycznym – ratowniczym udzielić pomocy w sytuacji, gdy może być utrudniony kontakt z Seniorem wymagającym interwencji medycznej.

„KOPERTA ŻYCIA” ma być przechowywana w lodówce, czyli w miejscu łatwo widocznym i dostępnym. Lodówkę oznacza się specjalnym magnesem, który jest dołączony do „KOPERTY ŻYCIA”.

Miejsce odbioru „KOPERTY ŻYCIA”:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 w godzinach pracy Ośrodka na parterze w pokoju numer 1 lub u pracowników socjalnych (II piętro, pokój nr 5, 8, 10) lub w sekretariacie (II piętro, pokój nr 4a).