Polecamy

Centrum Wolontariatu w Brzeszczach zaprasza na Dzień Otwarty!!!

Zapraszamy do spotkania z koordynatorami wolontariatu w dniu 28.10.2015 r. w godzinach od 9.00 – 14.00  w Ośrodku Kultury pok. 34 – Agata Kozak  oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej pok 8 – Beata Komendera będą udzielać wszelkich informacji dotyczących możliwości współpracy wolontarystycznej w organizacjach i instytucjach na terenie Gminy Brzeszcze oraz poza jej granicami.  Zapraszamy współpracujących z Nami wolontariuszy i ich opiekunów prawnych, osoby zainteresowane zdobyciem informacji o wolontariacie.

W godzinach od 15.00 do 19.00 zapraszamy do pracowni ORANGE w Ośrodku Kultury. Obejrzymy kilka filmów, a przy herbacie i ciasteczku porozmawiamy o tym co daje wolontariat i czy warto pracować wolontarystycznie i czy to dobry pomysł na spędzanie czasu wolnego.

Dzień otwarty realizowany jest w ramach Małopolskiego Tygodnia Wolontariatu. To wydarzenie o zasięgu wojewódzkim realizowane w ścisłej współpracy z Lokalnymi Centrami Wolontariatu (LCW) należącymi do Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu, łącznie z 11 powiatów. Małopolski Tydzień Wolontariatu to siedem dni, podczas których na terenach działania LCW oraz w Krakowie (Regionalne Centrum Wolontariatu) odbywa się szereg inicjatyw, warsztatów i spotkań promujących ideę wolontariatu i zachęcających do zaangażowania się w tę aktywność społeczną. Wydarzenie jest także szansą dla mieszkańców województwa na zdobycie informacji na temat wolontariatu. Działanie adresowane jest do osób w różnym wieku (do uczniów, studentów, osób aktywnych zawodowo i do seniorów).

ikona pdfUlotka Małopolskiego Tygodnia Wolontariatu(155KB)

Zapraszamy do zapoznania się i pobrania nowo opracowanej publikacji:

ikona pdf Prowadzenie wolontariatu w OPS”” (5,2 MB)

Skrypt „Prowadzenie wolontariatu w OPS” (red. Marta Urban-Burdalska) powstał w wyniku projektu „Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na Warmii i Mazurach”, który był realizowany w 2010 roku przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzącym Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz”. Główni partnerzy projektu to: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz MOPS Olsztyn.

Publikacja zawiera cenne wskazówki dla instytucji pomocy społecznej na temat sposobu organizowania i prowadzenia wolontariatu osób bezrobotnych, możliwości pozyskania środków na działania ochotników w ramach POKL. Porusza także kwestie międzynarodowego wolontariatu młodzieżowego w odniesieniu do pomocy społecznej. Dla praktyków interesujące będą na pewno informacje zamieszczone w ostatnim rozdziale publikacji, zawierającym „dobre praktyki” w prowadzeniu wolontariatu przez OPS. Autorka pozyskała do współpracy 4 różne ośrodki pomocy społecznej z całe Polski, które działają z powodzeniem już od kilku lat w obszarze pracy ochotniczej. Dodatkowym atutem publikacji jest udostępnienie przez OPS-y wypracowanej przez nich i używanej na co dzień dokumentacji.

Projekt „Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na Warmii i Mazurach” był dofinansowany przez Samorząd Woj. Warmińsko-Mazurskiego. Więcej o projekcie na stronie: http://www.ocop.olsztyn.pl/spinacz zakładka „realizowane projekty”.

Zapraszamy do zapoznania się i pobrania prezentacji:

ikona pdf Szkoła jako partner w działaniach wolontariackich OPS (54,6MB).

W prezentacji znajdziecie Państwo wiele przykładów „dobrych praktyk” realizowanych przez młodzież szkolną.

Przydatne linki:

http://www.wolontariat.org.pl/
http://www.e-wolontariat.pl/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *