Plan pracy

W 2013 roku w Klubie Integracji Społecznej planujemy:

Cel: Rozwijanie aktywnych form pomocy rodzicom w przezwyciężaniu trudności opiekuńczo – wychowawczych.

„Klub rodzica”

  • Sekrety ojcostwa

Warsztaty skierowane do ojców, aby mogli pełniej przeżyć swoje ojcostwo i poznać jego tajniki, ogromny potencjał, bardziej czynnie uczestniczyć w życiu własnych dzieci, a także wzmocnienia więzi i zaangażowania w sprawy dziecka, uczą jak panować nad kryzysami w konstruktywny sposób, być konsekwentnym i aktywnie słuchać.

  • Dziecko z bliska
  • Jak mówić do nastolatków, żeby słuchały
  • Biblioteczka rodzica

Warsztaty mają na celu dostarczenie obszernej wiedzy rodzicom i opiekunom potrzebnej do pełnego zrozumienia, co się dzieje z małym czy dorastającym dzieckiem, jak wesprzeć dziecko, by mogło w pełni korzystać ze swoich umiejętności, jak go nagradzać i chwalić, jak panować nad niepożądanymi emocjami, jak reagować na „dzikie pomysły” itp.
Biblioteczka to fizycznie istniejący przytulny kącik z dostępem do książek o tematyce, która z pewnością zainteresuje rodziców i opiekunów dzieci w różnym wieku.

Cel: Wzmacnianie umiejętności społecznych.

  • Zajęcia warsztatowe dla kobiet: „Być kobietą! Dlaczego mężczyźni wolą zołzy?”

Celem spotkań jest wzmocnienie poczucia kobiecej siły, płci kulturowej, określenie odmiennych energii kobiecości, których rozpoznanie jest ważnym krokiem samopoznania i wskazówką do rozwoju. Tytułowa zołza nie jest jędzą ani wrednym babsztylem. Zołza to kobieta niezależna, która będąc w związku z mężczyzną, nigdy nie przestaje być sobą. Ma poczucie humoru i życzliwy charakter. Nie kłamie.

  • Zapraszam NIE do mojego życia, czyli jak odmawiać bez poczucia winy.

Nauczysz się wyrażać swoje myśli, uczucia, przekonania bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc rozmówców.
W sytuacjach konfliktowych osiągać kompromis, bez poświęcania własnej godności i rezygnacji z uznanych wartości.
Będziesz umiała powiedzieć „nie”, bez wyrzutów sumienia, złości.

Cel: Wypracowanie form postępowania wobec osób pozostających bez pracy

  • Zajęcia warsztatowe: Warsztaty motywujące do powrotu na rynek pracy
  • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w proponowanych zajęciach i formach wsparcia oraz do zgłaszania własnych propozycji !!!