Mediacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez mediację. Jeżeli jesteś zaangażowany w konflikt z osobą bliską – z mężem, żoną, rodzicami, dziećmi, korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej – zgłoś się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu, który umożliwi Ci kontakt z koordynatorem ds. mediacji rodzinnych.
Mediacje rodzinne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach mają na celu rozwiązywanie sporów szczególnie wśród rodzin z małoletnimi dziećmi, osób w podeszłym wieku, oraz niepełnosprawnych.

Konflikty między nami są nieuniknione. Mediacja, pomagają w przywróceniu ładu i równowagi, angażuje uczestników do współpracy w celu rozwiązania problemu.

Mediacje rodzinne to procedura rozwiązywania konfliktu, w której bezstronna, neutralna trzecia strona towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgodnień, pomagając w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu interesów, wypracowaniu wzajemnie akceptowanego porozumienia. Mediacje rodzinne są zatem sposobem rozwiązywania konfliktów w rodzinie i dotyczą najczęściej problemów rodzinnych.

Koordynator ds. Mediacji rodzinnych może pomóc w konflikcie:

  • małżonek – małżonek
  • rodzic – dziecko (nastolatek, dorosłe dziecko)
  • dziecko (dorosłe) – rodzic
  • rodzic – opiekun prawny
  • rodzeństwo -rodzeństwo
  • synowa (zięć) – teściowa (teść)

Jeżeli jesteś zainteresowany mediacją rodzinną zgłoś się do pracownika socjalnego i wypełnij wniosek o przeprowadzenie mediacji (PDF, 72KB).

Celem uruchomienia pełnej procedury mediacyjnej należy:

  1. Skontaktować się z pracownikiem socjalnym ze swojego rejonu.
  2. Wypełnić wszystkie wymagane pola zamieszczone we wniosku.
  3. Złożyć własnoręczny podpis na wypełnionym egzemplarzu wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *