Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Nadrzędnym celem Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Brzeszcze warunków do rozwoju oraz przeciwdziałania marginalizacji, wykluczeniu społecznemu oraz rzetelnej i profesjonalnej obsługi wynikającej z wdrożonego i ciągle doskonalonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008.
Niniejsza Polityka Jakości jest elementem strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Brzeszcze.

Za cele strategiczne najwyższe Kierownictwo Ośrodka postawiło:

 • budowę zintegrowanego systemu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej i rodzinie zagrożonej przemocą,
 • wsparcie osób bezrobotnych i bezdomnych,
 • budowa i rozwój systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
 • diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych,
 • zwiększenie koordynacji działań organizacji pozarządowych,
 • promowanie aktywności społeczności lokalnej i wolontariatu.

Skuteczne realizowanie założeń Systemu Zarządzania Jakością oraz podnoszenie standardu świadczonych usług możliwe jest poprzez:

 • kształtowanie świadomości i odpowiedzialności za jakość świadczonych usług,
 • dostępność wiedzy i doświadczenia pracowników w obsłudze klientów,
 • dialog i partnerska współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz biznesowymi,
 • partnerska współpraca z osobami podlegającymi wykluczeniu społecznemu,
 • opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych i naprawczych,
 • aplikowanie o środki zewnętrzne (EFS),
 • racjonalne planowanie i realizowanie budżetu,
 • wdrożenie i przestrzeganie standardów kontroli zarządczej,
 • przestrzeganie zasad i doskonalenie ustanowionego Systemu Zarządzania Jakością przez wszystkich pracowników Ośrodka,
 • odpowiedzialność i świadomość projakościową pracowników w wykonywaniu wszystkich czynności zawodowych i społecznych.

Aby umożliwić pełne wykorzystanie narzędzia do doskonalenia organizacji Ośrodka, jakim jest wdrożony System Zarządzania Jakością, deklarujemy zapewnienie wszelkich niezbędnych zasobów i warunków potrzebnych do rozwijania funkcjonującego Systemu.

Brzeszcze, 20 wrzesień 2010 r.

Elżbieta Krzak
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzeszczach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *