Aktualności

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do :

 • świadczenia wychowawczego (500+),
 • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
 • specjalnych zasiłków opiekuńczych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia dobry start (300+)

na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, iż od dnia 01.07.2019 r. można przesyłać do tutejszego Ośrodka drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020.

Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01.08.2019 r. w siedzibie Ośrodka przy ulicy Mickiewicza 6 w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Dodatkowych informacji w sprawie ustalania prawa do w/w świadczeń udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod numerami telefonicznymi:

 • 32/70-08-024 i 32/70-08-025 Świadczenie Wychowawcze,
 • 32/70-08-023 Fundusz Alimentacyjny,
 • 32/70-08-022 Świadczenia Rodzinne.

lub bezpośrednio u pracowników Działu w godzinach otwarcia, tj.:

 • od pon. i wt. w godz. 800 do 1400,
 • śr. w godz. 1000 do 1700,
 • czw. w godz. 800 do 1200,
 • pt. w godz. 800 do 1300.

OGŁOSZENIE

W związku z przeprowadzką Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach do wyremontowanego budynku przy ul. Mickiewicza 6, w dniach:

od 24.06.2019 r. (poniedziałek) do 28.06.2019 r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny.
W pilnych przypadkach tel. kontaktowy:
667 309 211,   668 994 230

Od dnia 01.07.2019 Ośrodek działać będzie przy ul. Mickiewicza 6

Ankieta na temat przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w związku z pracami nad monitoringiem za rok 2018 Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Brzeszcze na lata 2016-2021, zwraca się z prośbą o uzupełnienie internetowych ankiet, które pomogą w opracowaniu diagnozy zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Brzeszcze.
Organizacja tych badań zapewnia wszystkim uczestnikom anonimowość i gwarancję poufności uzyskanych wypowiedzi.
Celem badania jest poznanie opinii osób pracujących zawodowo, którzy spotykają się ze zjawiskiem przemocy np. nauczyciele, pedagodzy, pracownicy policji, kuratorzy sądowi, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ankiety są anonimowe, a dostęp do nich znajduje się pod następującym linkiem: https://forms.gle/J2GZ2KfBbeiPzMhD7

Małopolska Niania 2.0

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Projektu jest możliwość dofinansowania kosztów zatrudnienia niani.
Więcej szczegółów na stronie:  https://www.rops.krakow.pl/

Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech w tym wyjątkowym czasie w Waszych domach zagości radość i pokój.
Niech Wszyscy doświadczą wszelkiego dobra i pomyślności.
Niech ten szczególny moment w roku, kiedy symbolicznie odradza się życie,
a przyroda budzi się z zimowego uśpienia,
przyniesie także nowy początek wszystkim naszym zamierzeniom,
doda otuchy i nadziei.

Dyrektor oraz pracownicy
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzeszczach

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informujemy, że Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach będzie wydawać żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2018.

Żywność będzie wydawana:
w dniach 11 IV i 12 IV 2019 r. w godzinach: 9.00 – 16.30
oraz w dniu 13 IV 2019 r. w godzinach 9.00-12.00
w Brzeszczach, ul. Ofiar Oświęcimia 51 (dawny hotel Rotunda, wejście główne)

Dochód uprawniający do skorzystania z pomocy żywnościowej, to:
1056 zł – dla osoby w rodzinie
1402 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

Żywność będzie wydawana dla osób, które otrzymały aktualne skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z terminem ważności do VI.2019 r. Osoby, które nie posiadają aktualnego skierowania powinny zgłosić się do tut. Ośrodka w celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018.

Zapytanie o oszacowanie wartości usługi

Zapytanie o oszacowanie wartości usługi. Zapytanie dotyczy: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.)

dokument PDFZapytanie (246KB)

Zapytanie o oszacowanie wartości usługi

Zapytanie o oszacowanie wartości usługi. Zapytanie dotyczy: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.)
dokument PDF Zapytanie (246KB)

Rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi i po odpowiednim przeszkoleniu i pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, przy współpracy z asystentem rodziny pomagać innym. Obok satysfakcji z pomocy innym rodziny te mogą liczyć na zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy na podstawie zawartej z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej umowy.

Osoby chcące dowiedzieć się czegoś więcej zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Ulotka zachęcająca do podjęcia się roli - rodziny wspomagającej