Pomoc społeczna: Bezpłatne posiłki dla uczniów i przedszkolaków w roku szkolnym 2019/2020

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o pomoc do tut. Ośrodka, pokój nr 204, w godzinach pracy Ośrodka. Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest na podstawie uchwały nr II/22/2018 Rady Miejskiej w…

Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, iż od dnia 01 lipca 2019 r. można przesyłać drogą elektroniczną – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub platformy ministerialnej „Empatia” https://empatia.mrpips.gov.pl – wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na rok szkolny 2019/2020. Natomiast…

Zaproszenie na Dzień Otwarty w Dziennym Domu Senior + w Jawiszowicach

Dzienny Dom Senior + w Jawiszowicach zaprasza w dniu 8 sierpnia 2019 roku na Dzień Otwarty. Dzienny Dom Senior + jest placówką wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Brzeszcze, którzy ukończyli 60-ty rok życia. Wszystkich, którzy chcą zapoznać się z ofertą i działalnością Domu serdecznie zapraszamy…

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do : świadczenia wychowawczego (500+), zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start (300+) na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje,…

Małopolska Niania 2.0

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Projektu jest możliwość dofinansowania kosztów zatrudnienia niani. Więcej szczegółów na stronie:  https://www.rops.krakow.pl/

Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech w tym wyjątkowym czasie w Waszych domach zagości radość i pokój. Niech Wszyscy doświadczą wszelkiego dobra i pomyślności. Niech ten szczególny moment w roku, kiedy symbolicznie odradza się życie, a przyroda budzi się…