Składanie wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać do tut. Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie: do 15 września 2018 roku w przypadku uczniów szkół do 15 października 2018 roku w przypadku słuchaczy kolegiów O przyznanie stypendium szkolnego…

Informacja

Od dnia 1 maja 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje przy ul. Mickiewicza 2 w Brzeszczach (wejście od strony targu – były Dom Górnika) Natomiast: Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego tj. Świadczenia Rodzinne, Wychowawcze (500+), Dobry Start (300+) oraz Fundusz Alimentacyjny, są obsługiwane w…

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń: świadczenia wychowawczego (500+), zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia na dobry starty (300+) na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, iż w miesiącu lipcu 2018 r….

„Małopolski Tele-Anioł”- Projekt dla osób wymagających opieki

Gmina Brzeszcze przystąpiła do współpracy w realizacji projektu „Małopolski Tele-Anioł”. Projekt Województwa Małopolskiego skierowany jest do osób niesamodzielnych z powodu wieku, stanu zdrowia oraz niepełnosprawności. Celem Projektu jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Beneficjentami projektu są osoby niesamodzielne z powodu: wieku, stanu…

Program rządowy „Dobry Start”

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018r., poz. 1061) Świadczenie dobry start przysługuje raz w…

Ważne informacje dla klientów odbierających wypłaty w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej W Brzeszczach

Od dnia 23 kwietnia 2018 r. obsługa kasowa Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Brzeszczach zostaje przeniesiona do oddziału Banku Spółdzielczego w Brzeszczach ul. Dworcowa 8 Celem odebrania świadczenia/zasiłku lub innej gotówki w KASIE BANKU należy mieć przy sobie i okazać: WAŻNY dowód osobisty lub inny dokument…

Podsumowanie projektu „Teraz seniorzy”. Edycja II.

Projekt „Teraz seniorzy. Edycja II”, organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach był realizowany w okresie od 18.09.2017 r. do 23.11.2017 r. Działaniami projektu zostali objęci mieszkańcy sołectw: Wilczkowice, Zasole i Skidziń w wieku powyżej 60 roku życia. Zajęcia odbywały się w każdym z poszczególnych…

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii…