Korczyk Grazyna

Specjalista pracy socjalnej, Zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.

Przyjmowanie stron:

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 700 do 930 i od 1330 do 1500
środa od 700 do 1000 i od 1500 do 1700
piątek od 1100 do 1300

Rejon:

ul. Handlowa, Janowiec, Jaźnik, Kusocińskiego, Lisica,
Mickiewicza, Olszyny, Oś. Paderewskiego bloki 1-2, Trzciniec, Witosa, Wyszyńskiego