Korczyk Grazyna

Specjalista pracy socjalnej, Zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.

Przyjmowanie stron:

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 700 do 930 i od 1330 do 1500
środa od 700 do 1000 i od 1500 do 1700
piątek od 1100 do 1300

Rejon:

Handlowa, Janowiec, Jaźnik, Kusocińskiego, Lisica, Mickiewicza, Olszyny, os. Paderewskiego bloki 1-4, Trzciniec, Witosa, Wyszyńskiego