Sporysz Maria

Starszy specjalista pracy socjalnej, Koordynator Noclegowni.

Przyjmowanie stron:

W okresie od IV – X
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 700 do 930   i od 1330 do 1500

Rejon:
Os. Paderewskiego bloki 5-7, Kr. Jadwigi, Prusa
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn