Sporysz Maria

Starszy specjalista pracy socjalnej, Koordynator Noclegowni.

Przyjmowanie stron:

W okresie od IV – X
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 700 do 930   i od 1330 do 1500
środa od 700 do 1000 i od 1500 do 1700
w piątek 1100 do 1300

W okresie od XI – do III
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 700 do 930
środa od 700 do 1000 
piątek od 900 do 1100

Rejon:
Os. Paderewskiego bloki 5-7, Kr. Jadwigi, Prusa
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn