Skład Zespołu

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Imię, nazwisko Nazwa Instytucji Stanowisko
Agnieszka Michałek – Śmieszkowicz Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach,
tel. (032) 211-12-51
Przewodniczący ZI, mediator
Magdalena Skut Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach,
tel. (032) 211-12-51
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej OPS
Anna Piestrak Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach,
tel. (032) 211-14-04
Pedagog szkolny
Dariusz Olek Komisariat Policji w Brzeszczach,
tel. (032) 211-15-51
Dzielnicowy
Bogumiła Wójcik Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sekretarz
Katarzyna Październik-Łukowicz Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach,
tel. (032) 211-00-19
Pedagog szkolny
Anna Pucka Poradnia Leczenia Uzależnień w Brzeszczach,
tel. (032) 211-18-52
Kierownik, terapeuta
Łukasz Rał Komisariat Policji w Brzeszczach,
tel. (32) 211-15-51
Dzielnicowy
Jacek Węgrzyn Sąd Rejonowy w Oświęcimiu,
tel. (033) 876-38-47
Kurator zawodowy, Wydział Karny
Ilona Pindel Komisariat Policji w Brzeszczach
tel. (032) 211-15-51
Referat kryminalny
Marek Podleszański Towarzystwo Kultury Alternatywnej i Wspierania Inicjatyw Społecznych „Kurnik” w Przecieszynie Wiceprezes