Skład Zespołu

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Imię, nazwisko Nazwa Instytucji Stanowisko
Magdalena Skut Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach,
tel. (032) 211-12-51
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
Agnieszka Michałek-Śmieszkowicz Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach,
tel. (032) 211-12-51
Pracownik socjalny, mediator
Anna Piestrak Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach,
tel. (032) 211-14-04
Pedagog szkolny
Dariusz Olek Komisariat Policji w Brzeszczach,
tel. (032) 211-15-51
Dzielnicowy
Bogumiła Wójcik Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sekretarz
Katarzyna PaĽdziernik-Łukowicz Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach,
tel. (032) 211-00-19
Pedagog szkolny
Anna Pucka Poradnia Leczenia Uzależnień w Brzeszczach,
tel. (032) 211-18-52
Kierownik, terapeuta
Ryszard Korczyk Straż Miejska w Brzeszczach,
tel. (32) 211-13-47
Dzielnicowy
Jacek Węgrzyn Sąd Rejonowy w Oświęcimiu,
tel. (033) 876-38-47
Kurator zawodowy, Wydział Karny
Małgorzata Reiter Sąd Rejonowy w Oświęcimu,
tel. (033) 876-38-30
Kurator zawodowy, Wydz. Nieletnich i Rodzinny
Marek Podleszański Towarzystwo Kultury Alternatywnej i Wspierania Inicjatyw Społecznych „Kurnik” w Przecieszynie Wiceprezes