Terminy składania wniosków

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach w Dziale Świadczeń Rodzinnych w pokoju nr 1 (parter).

Godziny przyjmowania stron:

  • poniedziałek – wtorek 800 – 1400
  • środa 700 – 1700
  • czwartek – piątek 800 – 1300

Wnioski można składać także elektronicznie za pomocą portalu informacyjno usługowego Emp@tia, Elektronicznego Urzędu Podawczego ePUAP, Portalu Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną.

W pierwszym okresie zasiłkowym 2016/2017 świadczenie wychowawcze jest przyznawane do dnia 30.09.2017 r.
Wnioski w sprawie ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane są od 01.08.2017 r.

Świadczenie wychowawcze wypłaca się:

  • Nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.
  • W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10. dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
  • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.