Terminy składania wniosków

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 w Dziale Świadczeń Rodzinnych tj. I piętro pokój nr 110.

Godziny przyjmowania stron:

  • poniedziałek – wtorek 800– 1400
  • środa 1000– 1700
  • czwartek 800– 1200
  • piątek 800– 1300

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego bez kryterium dochodowego, tj. na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie można składać od 1 lipca br. online  (za pomocą portalu informacyjno -usługowego Emp@tia, Elektronicznego Urzędu Podawczego ePUAP, Portalu Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej), a od 1 sierpnia br. w formie papierowej także w tut. Ośrodku.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.
Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. skutkować będzie przyznaniem świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec, sierpień, wrzesień.

W sprawach wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia  30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.