Informacje ogólne

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego zajmuje się wypłatą zasiłku rodzinnego z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowego” i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

Przyjmowanie stron:

  • Poniedziałek 8.00 – 14.00
  • Wtorek 8.00 – 14.00
  • Środa 10.00 – 17.00
  • Czwartek 8.00 – 12.00
  • Piątek 8.00 – 13.00

tel. (032) 737-32-13, 737-31-80