Informacje ogólne

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego zajmuje się wypłatą zasiłku rodzinnego z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowego” i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

Przyjmowanie stron:
w poniedziałek, wtorek  od 800 do 1400
w środę od 700 do 1700
w czwartek, piątek od 800 do 1300

tel. (032) 737 – 32 – 13, 737 – 31 – 80