Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

2 kwietnia 2021r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach będzie nieczynny

 


2 kwietnia 2021r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach będzie nieczynny

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dnia 01.03.2021r. w sprawie kwartalnego rozliczenia czasu pracy wyznacza się dzień 2 kwietnia 2021r. (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy przysługujący pracownikom w zamian za święta przypadające w soboty (na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 roku Kodeks pracy).

Ułatwienia dostępu