Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Materiały instruktażowe, zalecenia i procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemoc w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod nazwą „Małopolskie instytucje wobec przemocy”, opublikowane zostały materiały instruktażowe, zalecenia i procedury postępowania interwencyjnego w sytuacja kryzysowych związanych z przemocą. (http://www.malopolska.uw.gov.pl/ – zakładka: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)
Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem.

 

 

Ułatwienia dostępu