Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

OGŁOSZENIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZESZCZACH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach  uprzejmie informuje, iż związku z zagrożeniem epidemiologicznym
i wskazaniem ograniczania kontaktów społecznych do minimum, od poniedziałku 16 marca 2020 r. zmienione zostają zasady przyjmowania stron. W trosce o zdrowie wszystkich klientów oraz pracowników Ośrodka, regularna, osobista  obsługa stron została zawieszona do odwołania. Prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl, platformy e-puap lub telefonicznie.

Ewentualne osobiste przyjmowanie klientów będzie odbywało się w uzasadnionych okolicznościach, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za uprzednim telefonicznym zgłoszeniem takiego zamiaru za pośrednictwem telefonów:

SEKRETARIAT  32/211 12 51, 32-737 32 13
32/70-08-710
DODATKI MIESZKANIOWE, KDR 32/70-08-715
POMOC ŚRODOWISKOWA 32/70-08-716
ASYSTENCI RODZINY 32/70-08-726
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 32/70-08-722
ŚWIADCZENIA RODZINNE 32/70-08-723
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ 32/70-08-724
SCHRONISKO 32/70-08-728,
574-697-236
TELEFON INTERWENCYJNY 668-994-230
Ułatwienia dostępu