Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Pokaz Magii i Iluzji

Zapraszamy mieszkańców gminy Brzeszcze do udziału w interaktywnym programie rozrywkowo – kulturalnym „Pokaz Magii i Iluzji”. Wydarzenie organizujemy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023, w projekcie „Akademia rodzicielska” 2021. Celem projektu jest zachęcenie rodzin do alternatywnych form spędzania wolnego czasu, innych niż korzystanie z urządzeń elektronicznych, wzmocnienie więzi międzypokoleniowej, przeciwdziałanie marginalizacji i samotności. Pokaz artystyczny odbędzie się 15 grudnia 2021 roku o godzinie 16.30 w Ośrodku Kultury w Brzeszczach. Wstęp jest wolny z bezpłatną wejściówką, którą można odebrać w kasie kina w Ośrodku Kultury w Brzeszczach. Szczegóły na plakacie

Ułatwienia dostępu