Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty dotyczącej realizacji zamówienia w przedmiocie:

Dostawa opasek bezpieczeństwa- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Brzeszcze w wieku 65 lat i więcej wraz z usługą obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu – realizacja w ramach programu osłonowego „Teraz seniorzy” dla mieszkańców gminy Brzeszcze na lata 2022 – 2023 oraz Programu „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Link do postępowania:

https://bip.malopolska.pl/opspolecznej4,a,2114872,zapytanie-ofertowe-w-przedmiocie-dostawa-opasek-bezpieczenstwa-urzadzen-do-swiadczenia-uslugi-opieki.html

Ułatwienia dostępu