Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

„Akcja Zima 2022/2023” OSOBY BEZDOMNE

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi całodobowe Schronisko dla osób bezdomnych

z terenu gminy Brzeszcze.

Zwracamy się do mieszkańców Gminy z prośbą o informacje o osobach bezdomnych,

koczujących na klatkach schodowych, w piwnicach, w opuszczonych budynkach, przebywających

na terenie ogródków działkowych lub w innych miejscach, celem objęcia ich pomocą.

Informacje prosimy przekazywać do:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, telefon całodobowy 32/700- 

   87-28 lub

–  Komisariatu Policji997 lub 47/832 – 64 – 00.

Ułatwienia dostępu