Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

AKCJA ZIMA 2023/2024

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi całodobowe Schronisko dla osób bezdomnych z terenu gminy Brzeszcze.

W związku z  trwającym okresem zimowym 2023/2024 zwracamy się do mieszkańców gminy

z prośbą o informacje o osobach bezdomnych,

koczujących na klatkach schodowych, w piwnicach, w opuszczonych budynkach, przebywających

na terenie ogródków działkowych lub w innych miejscach, celem objęcia ich pomocą.

Informacje prosimy przekazywać do:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, telefon całodobowy 32/700-87-28

lub

Komisariatu Policji – 997 lub 47/832 – 64 – 00

Ułatwienia dostępu