Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Ankieta na temat przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w związku z pracami nad monitoringiem za rok 2018 Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Brzeszcze na lata 2016-2021, zwraca się z prośbą o uzupełnienie internetowych ankiet, które pomogą w opracowaniu diagnozy zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Brzeszcze.
Organizacja tych badań zapewnia wszystkim uczestnikom anonimowość i gwarancję poufności uzyskanych wypowiedzi.
Celem badania jest poznanie opinii osób pracujących zawodowo, którzy spotykają się ze zjawiskiem przemocy np. nauczyciele, pedagodzy, pracownicy policji, kuratorzy sądowi, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ankiety są anonimowe, a dostęp do nich znajduje się pod następującym linkiem: https://forms.gle/J2GZ2KfBbeiPzMhD7

Ułatwienia dostępu