Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Ankiety dla mieszkańców.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach przystępuje do opracowania diagnozy potrzeb w zakresie udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie Brzeszcze.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszych ankiet do 3 czerwca 2022r.
Kwestionariusz dot. mieszkania chronionego: https://forms.gle/veowrtSqpBmoPfNR6
Kwestionariusz dot. specjalistycznych usług opiekuńczych: https://forms.gle/ppxGrBR2JJLTTSSN8

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiet.

Ułatwienia dostępu