Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Anonimowa ankieta dla mieszkańców Gminy Brzeszcze

Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier na zlecenie Gminy Brzeszcze
realizuje „Diagnozę problemów społecznych”.
W związku z tym
prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży
przygotowaniu istotnych dokumentów dla Gminy służących
rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się jego mieszkańcy oraz
organizacji działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i
młodzieży.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają
możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu.
Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego,
komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają
dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka
pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

LINK DO ANKIETY:  https://brzeszczemieszka.webankieta.pl/

Ułatwienia dostępu