Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Diia.pl – elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Polska notyfikowała Komisji Europejskiej dokument elektroniczny dostępny dla uchodźców z Ukrainy – Diia.pl, jako dokument potwierdzający ich legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwiający podróżowanie w ramach Unii Europejskiej, a także przekraczanie jej granic zewnętrznych. To pierwsze w Unii Europejskiej w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt.

Więcej informacji o możliwości zainstalowania dokumentu Diia.pl można znaleźć tutaj.

https://www.gov.pl/web/mswia/diiapl–elektroniczny-dokument-dla-uchodzcow-wojennych-z-ukrainy

 

Ułatwienia dostępu