Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Informujemy, że znowelizowana została ustawa o dodatku osłonowym w związku z czym od  stycznia 2024 r. można ubiegać się jego wypłatę. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach w pok. 211 lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany),  taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane.

Druk wniosków można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach lub TUTAJ

Więcej informacji TUTAJ

Ułatwienia dostępu