Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

DODATEK WĘGLOWY – WAŻNE!

 

DODATEK WĘGLOWY – WAŻNE!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że w następujących dniach:

1. w miesiącu październiku br.:

18.10.2022 (wtorek)

27.10.2022 (czwartek)

 

2. w miesiącu listopadzie br.:

03.11.2022 (czwartek)

04.11.2022 (piątek)

15.11.2022 (wtorek)

16.11.2022 (środa)

z przyczyn organizacyjnych wnioski o dodatek węglowy nie będą przyjmowane.

Ułatwienia dostępu