Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

DODATEK WĘGLOWY – WAŻNE!

 

DODATEK WĘGLOWY – WAŻNE!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że w następujących dniach:

  1. w miesiącu wrześniu br.:

02.09.2022 r. (piątek)

13.09.2022 r. (wtorek)

20.09.2022 r. (wtorek)

23.09.2022 r. (piątek)

  1. w miesiącu październiku br.:

14.10.2022 r. (piątek)

20.10.2022 r. (czwartek)

  1. w miesiącu listopadzie br.:

04.11.2022 (piątek)

16.11. 2022 (środa)

z przyczyn organizacyjnych wnioski o dodatek węglowy nie będą przyjmowane.

Ułatwienia dostępu