Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Dodatek węglowy – wzór wniosku

W środę 17 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Obsługę wniosków dla mieszkańców Gminy Brzeszcze prowadzić będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej.

ikona pdf Wzór wniosek dodatek węglowy

ikona pdf ROZPORZĄDZENIE MIN KLIMATU I ŚRODOWISKA 16-08-2022

Wnioski można składać w pokoju 114 (I piętro) od poniedziałku 22 sierpnia 2022 roku w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek: 8:00 -14:00

wtorek: 8:00 -14:00

środa: 10:00 – 16:00

czwartek: 8:00 -14:00

piątek: 8:00 – 12:00

Wnioski można także składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP

Ułatwienia dostępu