Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Dodatek wychowawczy do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

Wniosek na dodatek wychowawczy do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej można złożyć od 01.04.2016r :

 1. Osobiście w siedzibie PCPR w Oświęcimiu w Dziale Świadczeń dla Rodzin Zastępczych, pokój nr 5, godziny urzędowania:
  • poniedziałek 7.00 – 15.00
  • wtorek 7.00 – 16.00
  • środa 7.00 – 15.00
  • czwartek 7.00 – 15.00
  • piątek 7.00 – 14.00
 2. Listownie na adres PCPR w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim.
  Wniosek o dodatek wychowawczy do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka sporządza się odręcznie, powinien on zawierać imię i nazwisko dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej jego datę urodzenia oraz imię, nazwisko i adres rodziny zastępczej, podpis.
Ułatwienia dostępu