Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Dyżur pracowników ZUS – pomoc przy wnioskach RKO i 500+

Szanowni Państwo,

W załączeniu plakat informacyjny o dyżurze naszych pracowników, podczas którego będą pomagali zainteresowanym osobom przy wnioskach o RKO i 500+.

  17.03 Dyżur 500 RKO OPS Brzeszczeikona pdf

Ułatwienia dostępu