Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Infolinia dla Osób Doznających Przemocy

Informujemy, że od stycznia 2022 roku pracownicy socjalni będą pełnić dyżur telefoniczny w ramach Gminnej Infolinii dla Osób Doznających Przemocy od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00 pod dotychczasowym numerem telefonu 668-994-230.
Pracownicy socjalni udzielają informacji w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz podejmują interwencje w środowisku tylko w ramach dyżuru telefonicznego oraz w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przeciwdziałanie przemocy jest również zadaniem Policji. Funkcjonariusze Policji podejmują działania interwencyjne całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. O potrzebie interwencji należy informować dyżurnego Komisariatu Policji w Brzeszczach pod numerem telefonu 47 832 64 00.

Ułatwienia dostępu