Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

INFORMACJA

Informujemy, że Klub Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dniem 1 lipca 2019 r. zakończył swoją działalność.

Ułatwienia dostępu