Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

INFORMACJA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZESZCZACH

INFORMUJE, ŻE W DNIU 06.04.2022 r.

OBSŁUGA STRON BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁA

W OGRANICZONYM ZAKRESIE,

W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ PRZERWĄ

W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Punkt z pomocą rzeczową

W dniu 06 kwietnia 2022 r. punkt z pomocą rzeczową dla obywateli Ukrainy będzie nieczynny
z powodu przerwy w dostawie prądu.

Ułatwienia dostępu