Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja dla mieszkańców gminy Brzeszcze dotycząca świadczenia za przyjęcie uchodźców z Ukrainy!

 

Z dniem 3 maja 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne z zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

 

Nowe druki do pobrania (Karta osoby przyjętej do zakwaterowania przedłużona do 24 sierpnia 2023 r.) KLIKNIJ TUTAJ 

Ułatwienia dostępu