Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa ( Dz. U. z 2021r. poz.11) istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu należy złożyć  w formie papierowej nie później niż w dniu 31 marca 2021r w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 6 w godzinach urzędowania Ośrodka tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz.: 7.00 – 15.00, w środy w godz.: 7.00 – 17.00 oraz w piątki w godz.: 7.00 – 13.00

Więcej informacji w siedzibie Ośrodka, pokój 206 lub na stronie internetowej: https://ops.brzeszcze.pl/dodatki-mieszkaniowe/informacje-ogolne/

Ułatwienia dostępu