Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Informacja o możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Osoby, które w czasie epidemii COVID-19 nie miały możliwości złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 poz. 2133), mogą ubiegać się o w/w świadczenie z mocą wsteczną. Wniosek należy złożyć nie później, niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Informacje na ten temat, wraz z plikiem do pobrania- klauzulą w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną : https://ops.brzeszcze.pl/dodatki-mieszkaniowe/informacje-ogolne/

Ułatwienia dostępu