Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o unieważnieniu oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, o unieważnieniu  postępowania: przedmiot zamówienia: praca pedagogiczna indywidualna i grupowa z dziećmi oraz ich rodzicami, będącymi uczestnikami projektu „Wiem więcej potrafię więcej” w placówce wsparcia dziennego tj. świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Jawiszowicach

PDF Informacja o unieważnieniu oferty (349KB)

Ułatwienia dostępu