Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedmiot zamówienia: trening pierwszej pomocy przedmedycznej i profilaktyki zdrowia dla uczestników projektu pt. „Wiem więcej – potrafię więcej”

PDF Informacja o unieważnieniu postępowania (233KB)

Ułatwienia dostępu