Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

INFORMACJA O WIZYCIE BUSA 500+

W ramach kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej Programu „Rodzina 500+” prowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, w dniu 26.04.2016r. naszą Gminę odwiedzi „BUS 500+ ”.
Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego będą udzielać informacji i odpowiedzi na pytania mieszkańcom Gminy Brzeszcze dotyczących Programu „Rodzina 500+”.

Miejsce i czas spotkania:

Skwer przed Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach przy ulicy Narutowicza w godzinach od 10:00 do 13:30.

Serdecznie zapraszamy.

Ułatwienia dostępu