Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o wyborze oferty

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie treningu ekonomicznego dla uczestników projektu „Wiem więcej – potrafię więcej”.

PDF Informacja o wyborze oferty(239KB)

Ułatwienia dostępu