Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o wyborze oferty

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie treningu kompetencji życiowych dla dzieci – uczestników projektu „Wiem więcej – potrafię więcej”.
PDF Informacja o wyborze oferty(240KB)

Ułatwienia dostępu