Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o wyborze oferty

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie treningu pierwszej pomocy przedmedycznej i profilaktyki zdrowia dla uczestników projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” .

PDF Informacja o wyborze oferty(240KB)

Ułatwienia dostępu