Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o wyborze oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro w przedmiocie: przeprowadzenie zajęć animacyjnych w ramach jednego spotkania integracyjnego dla wolontariuszy, dzieci i ich rodziców w programie „Starszy Brat – Starsza Siostra”  realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach do realizacji zamówienia wybrano ofertę P. Łukasza Adamskiego – Przecieszyn, która uzyskała największą liczbę punktów.

Ułatwienia dostępu