Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o wyborze oferty

Przedmiot zamówienia: przeprowadzeniu treningu kompetencji społecznych dla osób dorosłych – uczestników zajęć w Klubie Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach „Teraz seniorzy”

PDF Informacja o wyborze oferty (125KB)

Ułatwienia dostępu