Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o wyborze oferty

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie treningu kompetencji rodzicielskich dla uczestników projektu „Kołysanka dla rodziców” .

PDF Informacja o wyborze oferty (1216KB)

Ułatwienia dostępu