Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o wyborze oferty

Przedmiot zamówienia: świadczenie indywidualnego wsparcia logopedycznego dla uczestników projektu pt. „Wiem więcej – potrafię więcej”

PDF Informacja o wyborze oferty(239KB)

Ułatwienia dostępu