Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o wyborze oferty

Przedmiot zamówienia: warsztaty aktywnej profilaktyki zdrowotnej dla seniorów – uczestników projektu „Teraz seniorzy”.

PDF Informacja o wyborze oferty(123KB)

Ułatwienia dostępu