Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o wyborze oferty w przedmiocie zamówienia: przygotowywanie i dostawa gorących posiłków do Schroniska dla osób bezdomnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach w okresie I – XII 2024r.

Ułatwienia dostępu